Att använda nyckeltalet P/E vid aktieköp

Nyckeltalet P/E är ett av de nyckeltal som investerare oftast tittar på för att försöka hitta aktiebolag som är värda att investera i. Många kombinerar den information som P/E-talet ger med annan info innan de slår till, inklusive andra nyckeltal såsom P/S-talet (aktiens pris i relation till bolagets försäljning) och PEG-talet (relationen mellan aktiens P/E-tal och vinsttillväxten).

aktiehandlare

Vad menas med P/E-tal?

P/E = Price / Earnings

  • Price betyder pris, och står här för aktiens pris (aktiekursen)
  • Earnings betyder vinst, och står här för aktiebolagets vinst per aktie. (Aktiebolagets totala vinst delat med antalet aktier som finns i bolaget.)
  • Nyckeltalet P/E får man fram genom att dela aktiekursen med bolagets vinst per aktie.

Exempel på hur man räknar fram P/E-talet

De flesta aktiemäklare, inklusive nätmäklare, förser sin klienter med aktuell information om bolagens P/E-tal så du behöver inte räkna fram dem på egen hand. Det är dock ändå bra att lära sig hur man gör, eftersom det bidrar till förståelsen för vad det här nyckeltalet är och vad det visar.

Exempel:

Varmkorv AB gjorde förra året en vinst på 2 miljoner kronor och det finns 1 miljon aktier i bolaget. 2 000 000 kr / 1000 000 aktier = 2 kronor i vinst per aktie.

Aktien handlas just nu för 8 kronor.
Aktiekursen 8 kronor / 2 kr = 4
P/E-talet är alltså 4

tillväxt graf

Vad visar P/E-talet?

P/E-talet visar hur många årsvinster marknaden värderar aktiebolaget till. Det handlar alltså mycket om vilka förväntningar marknaden har på bolaget. Detta  ger dig en indikation om hur högt eller lågt värderat bolaget är i förhållande till dess inkomster.  Detta gör P/E till ett värdefult verktyg när man bestämer om man vill köpa en aktie eller inte.

I exemplet ovan var vinsten 2 miljoner kronor, aktiekursen 8 kronor och P/E-talet 4.

Med den vinstnivån skulle det ta fyra år för Varmkorv AB att tjäna in den summa pengar som aktien handlas för nu.

  • 1 miljon aktier i bolag x aktiekursen 8 kronor = 8 miljoner kronor
  • 2 miljoner x 4 år = 8 miljoner kronor.

Ett högt P/E-tal innebär att marknaden har höga förväntningar på bolaget. Detta kan vara positivt, men får samtidigt vissa investerare att dra öronen åt sig och börja undersöka om bolaget kanske är övervärderat och aktiekursen är på väg att falla ned. På samma vis finns det investerare som aktivt använder sig av P/E-talet i sin jakt efter bolag som de anser är undervärderade.

Tips! Om du känner till P/E-talet och vinsten kan du använda den informationen för att räkna fram marknadens nuvarande värdering av aktiebolaget. Vinsten x P/E-talet = marknadens värdering av bolaget. Vinsten 2 miljoner kronor x P/E-talet 4 = marknaden är villig att betala 8 miljoner kronor för Varmkorv AB.

Övrigt

Den vanligaste metoden för att beräkna P/E-talet är att använda sig av årsvinsten för föregående år. Det finns dock investerare som även vill räkna ut P/E-talet för framtida vinst. Man gissar helt enkelt (mer eller mindre väl underbyggt) vad den framtida årsvinsten kommer att bli och sätter in den i ekvationen.

Tips!

En bra rutin är att kontrollera ett aktiebolags P/E-tal gentemot P/E-talen för andra bolag i samma bransch. Det kan ge en fingervisning om hur bolagets vinst värderas i relation till liknande bolag. Marknaden tenderar att värdera vinst olika för olika branscher, så att till exempel jämföra ett stålverk med ett läkemedelsbolag kan bli tämligen meningslöst.