Day trading

Day traders öppnar och stänger sina positioner under en och samma handelsdag. Inga positioner lämnas öppna över natt.

Att ägna sig åt daytrading kan vara mycket intensivt och kräva handlarens fulla uppmärksamhet under själva handelssessionen, men å andra sidan får du möjlighet till vila och återhämtning efter handelsdagarna eftersom du aldrig lämnar några positioner öppna över natt. En daytrader behöver inte tvångsmässigt hålla koll på kursförändringar utanför själva handelsessionerna.

daytrading

Olika strategier för daytrading

Många olika strategier och tekniker har utvecklats för daytrading. Här är några exempel:

  • High-frequency trading (HFT). Den här tekniken kan man inte tillämpa om utan tillgång till särskild mjukvara för just HFT. Ett HFT-program använder sig av sofistikerade algoritmer för att analysera marknaden och när rätt tillfälle inträffar öppnar och stänger programmet ett mycket stort antal positioner inom ett extremt kort tidsspann. High-frequency trading = högfrekvent handel.
  • Range trading (intervallhandel). Detta är en strategi som är vanligt förekommande bland daytraders som använder sig av teknisk analys. En tillgång sägs ha en range (intervall) när priset under en period svänger upp och ned men inte rör sig högre än en viss punkt och inte eller lägre än en viss punkt. Den rör sig alltså inom ett visst intervall, och detta kan skickliga range traders dra nytta av. Range traders brukar också lägga mycket fokus på att försöka förutspå när priset kommer att bryta sig ur intervallet.
  • Att handla när nyheter gör marknaden volatil. När nyheter når ut brukar det skapa volatilitet på marknaden, och det finns daytraders som specialiserat sig på att dra nytta av sådan volatilitet. De håller koll på de tider när viktiga nyheter kommer att offentliggöras – till exempel från företag, regeringar eller riksbanker som håller förannonserade presskonferenser. Vissa agerar också när spontana nyheter rör upp marknaden.
  • En scalper försöker dra nytta av extremt små rörelser i priset, och skickliga scalpers kan tjäna rejält med pengar på väldigt lugna marknader som andra väljer bort på grund av stagnationen. En scalper öppna och stänger en stor mängd positioner inom ett mycket kort tidsspann, vanligen inom några sekunder eller minuter. Strävan är inte att försöka tjäna mycket på varje enskild affär, utan en scalper nöjer sig och stänger positionen så snart det finns en liten vinst att hämta hem. Eftersom scalpern gör ett så stort antal affärer kan den sammanlagda profiten bli hög. Det finns vissa likheter mellan scalping och HFT.

Vilka tillgångar passar för daytrading?

Daytrading är vanligast på valutamarknaden och forexmarknaden, men förekommer även för andra tillgångsslag. Det är inte tillgångstypen i sig som är viktigast, utan vad de flesta daytraders letar efter är tillgångar där handeln karaktäriseras av hög volym och hög likviditet. Denna typ av handel tenderar att skapa prisförändringar av typer som passar för daytraders, och ökar också chansen för att man blixtsnabbt ska kunna öppna eller stänga en position. Handlar man med tillgångar där volym och likviditet är låg är risken större att ens order att köpa eller sälja inte kan uppfyllas med samma snabbhet.

På senare år har det blivit mycket vanligt att daytraders använder sig av Contracts for Difference (CFD:er) eftersom de går att stänga mycket snabbt och finns tillgängliga för en lång rad underliggande tillgångar. De går också att använda för att spekulera baserat på index.

Hur mycket pengar behöver jag för att börja med daytrading?

Förr var daytrading starkt associerad med handlare som hade en rejäl bankrulle i ryggen, såsom professionella handlare som arbetade för stora företag inom finansbranschen. Numera behöver man dock inte någon förmögenhet för att med framgång ägna sig åt daytrading, så länge man är villig att ”rätta mun efter matsäcken” och anpassa sitt risktagande. Det handlar om att du ska kunna ta smällar utan att större delen av din bankrulle försvinner.

pengar

Två viktiga punkter:

  • Så länge din bankrulle är liten bör du bara göra små affärer.
  • Gör inte massor av små affärer samtidigt så att en betydande del av din bankrulle befinner sig i öppna positioner vid någon given tidpunkt.

Det kan kännas tråkigt att sitta och handla med pytteposter, men en handlare med tålamod och självdisciplin kan över tid bygga upp en allt större bankrulle som tillåter allt större affärer.

Hävstångshandel

Hävstångshandel är vanligt förekommande bland daytraders. Hävstångshandel innebär att en del av det belopp du riskerar är pengar som du lånat från din mäklare. Pengarna måste betalas tillbaka oavsett hur det går med din affär. Att ägna sig åt hävstångshandel innebär att du kan förlora pengar du aldrig haft, och tvingas ta pengar från din vanliga budget för att återbetala mäklaren. Riskera aldrig större belopp än vad du har råd att förlora.