SMS lån

Att använda sig av ett SMS-lån kan vara smidigt när man snabbt behöver kontanter till något brådskande, men många SMS-lån har riktigt ofördelaktiga villkor för låntagaren så det gäller att inte stressa alltför mycket utan faktiskt granska det finstilta även om man befinner sig i en pressad situation. Genom att jämföra vad olika långivare har att erbjuda kan man hitta ett SMS-lån med någorlunda rimliga villkor, så att SMS-lånet inte blir onödigt betungande för en redan ansträngd budget.

Titta på helhetsperspektivet

När man jämför SMS-lån är det viktigt att titta på hela kostnaden för lånet, istället för att bli fixerad vid exakt hur hög räntan är. Vissa långivare erbjuder en låg ränta, men tjänar istället pengar på att lägga på en rejäl uppläggningsavgift, aviavifter och liknande på lånet. Man behöver därför titta på hur hela bilden ser ut.

sms lån på telefon

Välj en realistisk återbetalningstid

Det kan kännas smart att välja ett lån med kort återbetalningstid och på så vis få ned kostnaden för ränta och eventuella aviavgifter. Men här gäller det att vara realistisk. Kommer du att klara av att betala av hela lånet i en klumpsumma innan detta datum, inklusive ränta och avgifter? Om inte kommer du att drabbas av påminnelseavgift, och eventuellt även inkassoavgift och avgifter från Kronofogden om tiden får gå. Ibland är det helt enkelt bättre att redan från början välja ett SMS-lån som avbetalas med deltbetalningar, till exempel över tre månader. Du kommer att betala lite mer i ränta eftersom lånet löper över längre tid, men du har större möjligheter att uppfylla kraven i avbetalningsplanen och slippa drabbas av påminnelseavgifter etc. Räkna på de olika alternativen och se vad som är bäst för just din ekonomiska situation.

Nya regler från 1 september 2018

Den 1 september 2018 trädde förändringar av konsumentkreditlagen i kraft; förändringar vars syfte är att ge konsumenter ett bättre skydd mot höga kreditkostnader. Begreppet högkostnadskredit finns numera i lagen, och många så kallade SMS-lån är att klacificera som just högkostnadskrediter. Detta innebär att de måste följa lagens nya regler om högkostnadskrediter. Exakt vad som är en högkostnadskredit beror på aktuellt räntelänge i Sverige. När lagen infördes var räntelänget sådant att lån med en årsränta på 29,5% eller mer räknades till högkostnadskrediterna.

Räntetak

Det räntetak för högkostnadskrediter till konsumenter som infördes den 1 september 2018 innebär att långivaren inte fritt kan sätta räntan hur högt som helst, utan måste hålla årsräntan under räntetaket. Exakt var räntetaket hamnar beror på aktuellt ränteläge i Sverige. När lagen trädde i kraft den 1 september 2018 var räntelänget sådant att räntetaket hamnade på 39,5% årsränta.

Kostnadstak

Om lagstiftaren bara hade infört ett räntetak hade det varit mycket enkelt för långivare att sänka räntan och sedan kompensera sig genom att ta ut högre avgifter för lånet, till exempel uppläggningsavgift och aviseringsavgifter. För att undvika ett sådant kryphål införde lagstiftaren också ett kostnadstak för högkostnadskrediter. De sammanlagda kostnaderna för ett lån får inte vara större än lånebeloppet. Om du tar ett SMS-lån på 3 000 kronor ska du alltså inte behöva betala in mer än totalt 6 000 kronor till långivaren (3 000 återbetalning av lånebeloppet + 3 000 i ränta och avgifter).